HOME E-MAIL ENGLISH JOURNAL
PDF FILE 간행물정보PDF FILE

전체:193 페이지:5/13

Number

Vol., No.

Contents

PDF

129

 

제44차 학술발표회-포스터발표

 

Poster Presentation : 63편

 

 

 

128

 

제44차 학술발표회 논문집-특강

 

Toray`s Advanced Fiber Materials Yuhei Maeda (Toray Industries Inc., JAPAN)

 

 

 

127

 

Dyeing and Finishing 5

 

2010

 

 

 

126

 

KSDF Vol. 22, No. 4(2010)

 

2010.12

 

 

 

125

 

Dyeing and Finishing 4(2009)

 

*온라인게시 용량문제로 특별기고 4편만 파일 올립니다.*

 

 

 

124

 

제43차 학술발표회 논문집(V.22, N.2)

 

2010.11.19 충남대학교

 

 

 

123

 

제43차 학술발표회 포스터

 

Poster Presentation : 77편

 

 

 

122

 

KSDF Vol. 22, No. 3(2010)

 

2010.09

 

 

 

121

 

제22차 세미나(Summer)

 

2010. 8.19(목)-20(금), 하이원리조트

 

 

 

120

 

제3회 KSDF 국제학술회의 (V.22, N.1)

 

2010.3.11-12 / Daegu EXCO The 3rd KSDF International C-onference on Dyeing and Finishing

 

 

 

119

 

KSDF Vol. 22, No. 2(2010)

 

2010.06

 

 

 

118

 

기타

 

몸에 좋은 천연염색

 

 

 

117

 

기타

 

COLOR의 이해와 생활 속의 색채심리

 

 

 

116

 

기타

 

건강에 도움을 주는 자연염료

 

 

 

115

 

기타

 

친환경 및 인체친화형 첨단 기능성 섬유제품의 이해

 

 

 

114

 

Dyeing and Finishing 1

 

2006

 

 

 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] .. [Next 10]
온라인논문투고
논문검색
발표신청서
사전등록
회원안내
찾아오시는길
관련사이트
copyright